Oceniany Urząd

Urząd Gminy Baruchowo
Urząd Gminy Choceń
Urząd Gminy Kowal
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Urząd Gminy Włocławek

Moja ostatnia wizyta w Urzędzie dotyczyła sprawy

Dalej

Ocena jakości obsługi podczas wizyty w Urzędzie

Wstaw X w ocenę punktową:krzyzyk
zdecydowanie nie - zdecydowanie nie  raczej nie - raczej nie        trudno powiedzieć - trudno powiedzieć  raczej tak - raczej tak            tak - tak                 zdecydowanie tak - zdecydowanie tak

1. Wizerunek Urzędu i Urzędnika

1 2 3 4 5 6
1.1. Oznakowanie Urzędu i pomieszczeń jest czytelne
1.2. Druki i formularze są dostępne i zrozumiałe
1.3. Strona internetowa Urzędu jest pomocna w załatwianiu spraw
1.4. Warunki lokalowe Urzędu nie wzbudzają moich zastrzeżeń
1.5. Czy ważny jest wizerunek Urzędu i urzędnika?

2. Indywidualne podejście do Klienta

1 2 3 4 5 6
2.1. Urzędnicy odnosili się do mnie z szacunkiem
2.2. W Urzędzie byłem indywidualnie traktowany
2.3. Urzędnicy byli chętni do pomocy
2.4. Urząd jest otwarty w dogodnych dla mnie godzinach
2.5. Czy ważne jest indywidualne podejście do Klienta?

3. Terminowość załatwianej sprawy

1 2 3 4 5 6
3.1. Urzędnicy dokładali starań, aby załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki
3.2. Urzędnicy informowali mnie o terminie realizacji usługi
3.3. Urzędnicy okazywali mi szczerą uwagę
3.4. Sprawność obsługi nie budzi moich zastrzeżeń
3.5. Czy ważna jest terminowość załatwianej sprawy?

Dalej

Wstecz

Ocena jakości obsługi podczas wizyty w Urzędzie c.d.

Wstaw X w ocenę punktową:krzyzyk
zdecydowanie nie - zdecydowanie nie  raczej nie - raczej nie        trudno powiedzieć - trudno powiedzieć  raczej tak - raczej tak            tak - tak                 zdecydowanie tak - zdecydowanie tak

4. Kompetencje Urzędników

1 2 3 4 5 6
4.1. Urzędnicy posiadali niezbędną wiedzę merytoryczną
4.2. Urzędnicy posiadali odpowiednie umiejętności praktyczne
4.3. Urzędnicy postępowali etycznie w kontaktach ze mną
4.4. Urzędnicy potrafili wyjaśnić moje wątpliwości
4.5. Czy ważne są kompetencje Urzędników?

5. Rzetelność Urzędników

1 2 3 4 5 6
5.1. Urzędnicy świadczyli usługę rzetelnie
5.2. Urzędnicy świadczyli usługę starannie
5.3. Dokumentacja mojej sprawy była przejrzysta
5.4. Załatwienie mojej sprawy było zgodne z przepisami
5.5. Czy ważna jest rzetelność obsługi?

Dalej

Wstecz

Kompleksowa ocena jakości świadczonych usług w Urzędzie

Wstaw X w ocenę punktową:krzyzyk
zdecydowanie nie - zdecydowanie nie  raczej nie - raczej nie        trudno powiedzieć - trudno powiedzieć  raczej tak - raczej tak            tak - tak                 zdecydowanie tak - zdecydowanie tak

Satysfakcja ogólna z obsługi Urzędu

 
1 2 3 4 5 6
6.1. Jaki jest ogólny stopień zadowolenia z jakości świadczonych usług w naszym Urzędzie?
6.2. Co zdaniem Pani/Pana Urząd mógłby zrobić, aby świadczyć usługi na wyższym poziomie?

Dalej

Wstecz

Metryka

Płeć:
Wiek:
Wykształcenie:
Status zawodowy:

Wstecz